BRANDBLUSSERS MET RIJKSKEURMERK, VAN DEGELIJKE KWALITEIT VOOR AANBIEDING PRIJZEN

NEN NORMEN BRANDBLUSSERS


NEN brandblussers. Brandblussers zijn bij brandbestrijding in computerruimten van groot belang. Brandblussers zijn namelijk direct inzetbaar zodat een beginbrand mogelijk nog in het eerste stadium, voordat de brandweer is gearriveerd, geblust kan worden. Aan brandblussers worden hoge eisen gesteld inzake betrouwbare werking en persoonlijke veiligheid. In Nederland is in 1941 de constructie norm van brandblussers wettelijk vastgelegd in Besluit 41. In de loop der jaren is dit Besluit toch regelmatig aangepast aan technologische doorontwikkelingen. In 1996 werd de Europese Norm EN3 van kracht. De EN3 werd in Nederland van kracht als NEN-EN3. Bij herziening van het Besluit in 1997 is besloten NEN-EN3 norm in het Besluit op te nemen.


Draagbare brandblussers zijn blusmiddelen tot 20 kilo ontworpen voor het adequaat kunnen blussen van beginnende branden in verschillende brandklassen. Brandblussers zoals schuimblussers, poederblussers, computerruimte-blussers, vetblussers en sprayblussers. Online onderhoudsvrije blussers voor bedrijven en onderhoudsvrije sprayblussers voor thuis kopen. Online brandblussers veilig per IDeal afrekenen. Onderstaand normen brandblussers.


NEN NORMERINGEN | BLUSMIDDELEN: 

 • NEN-EN2 = brandklassen brandblussers
 • NEN-EN3 = ontwerpcriteria brandblussers
 • NEN-EN 1866 = ontwerpcriteria bluswagens
 • NEN-EN 694 = ontwerpcriteria brandslangen
 • NEN-EN 671-1 = ontwerpcriteria vaste brandslanghaspels
 • NEN2033 = eisen metaalbrand brandblussers ( brandklasse D )
 • NEN3011 = pictogrammen brandblussers, brandhaspels, bluswagens
 • NEN-EN 671-2 = droge blusleidingen voor gebouwen < 70 meter
 • NEN4001 = projectering brandblussers, haspels en bluswagens

NEN NORMERINGEN | ONDERHOUD BLUSMIDDELEN: 

 • NEN2559 = onderhoud brandblussers
 • NEN2659 = onderhoud bluswagens
 • NEN-EN 671-3 = onderhoud brandslanghaspels
 • NEN1594 = onderhoud droge stijgleidingen