ROOKMELDERS SERVERRUIMTE


Rookmelders serverruimte. Een serverruimte is veelal voorzien van optische rookmelders. Nadeel van de optische rookdetectie is dat rookmelders door te hoge luchtsnelheden in de serverruimte niet, moeizaam of te laat in alarm status geraken. In deze situaties wordt aspiratie rookdetectie aan het serverruimte brandmeldsysteem toegevoegd. Aspiratie rookdetectie maakt het mogelijk om bij rookdetectie de airco in de serverruimte tijdelijk af te schakelen. De luchtcirculatie in de serverruimte komt even tot stilstand zodat de rookontwikkeling door zowel de optische rookmelders als het laser aspiratie rookdetectiesysteem kan worden gedetecteerd. Wanneer beide rookdetectie systemen in alarm status zijn wordt het in de serverruimte aanwezige gasblussysteem direct geactiveerd. Met deze manier van rookdetectie zal er geen onterechte activatie van het blussysteem plaatsvinden wat u geld bespaart. 


Onder de verhoogde computervloer en in de werkruimte van een serverruimte wordt in een u-vorm een rode aspiratie rook aanzuigbuis gemonteerd. De diameter grootte van de lucht aanzuigopeningen in de aspiratiebuis worden met software berekend om de juiste hoeveelheid lucht naar de laser aspiratie rookdetectie unit te routeren. De laser gestuurde rookdetectie unit bestaat o.a. uit het aspirating system gekoppeld aan de intelligente verwerkingscentrale. Aspiratie rookdetectiesystemen zijn met laserdetectie uitgerust welke op diverse alarm drempels is in te stellen. Door continue aanzuiging van luchtdeeltjes onder de verhoogde computervloer, boven het verlaagd plafond en in de werkruimte is aspiratie rookdetectie uitermate geschikt om bij hoge luchtsnelheden in computerruimten en datacenters snel brand in de ontwikkelingsfase te traceren. Aspiratie rookdetectiesystemen zijn met èèn of twee uitgangen leverbaar. Dit is handig wanneer er in de werkruimte en onder een verhoogde computervloer rookontwikkeling dient te worden gedetecteerd. Om aan de normering te kunnen voldoen moeten alle onderdelen binnen van het gehele laser aspiratie rookdetectie systeem voldoen aan de EN 54-20 norm.


Ons advies is om niet alleen met een aspiratiesysteem een automatisch blussysteem aan te sturen. Gezien de hoge rookdetectie gevoeligheid reageert en meld het aspiratie systeem snel en nauwkeurig zodat u in een vroeg stadium gealarmeerd wordt, in het  eerste stadium van een brand. Het aspiratie systeem zal vervolgens de luchtbehandeling installatie in de serverruimte kortstondig afschakelen waardoor de optische rookmelders boven het systeemplafond, in de werkruimte of onder de computervloer ook in alarm kunnen komen. Middels deze rookdetectie worden onterechte blussingen in de computerruimte.


Rookdetectie serverruimte? Neem gerust contact op.