BRANDBLUSSERS MET RIJKSKEURMERK, VAN DEGELIJKE KWALITEIT VOOR AANBIEDING PRIJZEN

BLUSGAS AFBLAASTEST COMPUTERRUIMTE BLUSSYSTEEM


Blusgas afblaastest computerruimte..? Om nu te bepalen of een computerruimte voldoende luchtdicht is wordt de luchtdichtheid van de computerruimte gemeten. Wanneer een gasblussysteem in de computerruimte door een daartoe bevoegd inspectiebureau moet worden gecertificeerd is het uitvoeren van de luchtdichtheid test vereist. De luchtdichtheid test wordt ook doorfantest genoemd. Aan uw verzekering moet u kunnen aantonen dat wanneer het automatische blussysteem in de computerruimte in werking treedt dat het blusgas minstens 10 minuten in de computerruimte standhoudt. De totale oppervlakte van alle openingen in wanden, plafond(s) en vloer(en) in de computerruimte wordt via software gemeten waarmee de blusgas standtijd duidelijk wordt. 


Na installatie van een blussysteem in een computerruimte is het dus mogelijk of vereist om de computerruimte in zijn geheel te certificeren. Behalve de bouwkundige brandveiligheid worden ook de resultaten van de doorfantest door de certificerende instantie gecontroleerd. Tijdens de doorfantest wordt in aanwezigheid van de beheerder of de eigenaar van de computerruimte de luchtdichtheid gemeten. De meting wordt conform NFPA 2001 uitgevoerd. Deze inspectie veroorzaakt geen beschadigingen aan gebouw of apparatuur. Enkel de ventilator(en) word(t)(en) in één of meerdere deuropeningen van de te meten ruimte aangebracht. Hiervoor gebruiken we lichte uitschuifbare panelen die in de deuromlijsting geklemd worden. Door middel van de ventilator(en) wordt de ruimte in overdruk en in onderdruk gebracht. Tijdens de doorfantest ook wel luchtdichtheid test wordt geen blusgas afgeblazen. 


De meetresultaten worden in het computerprogramma ingevoerd. Gedurende 20 minuten moeten deuren gesloten blijven en worden sturingen gerealiseerd die normaal door de bluscentrale uitgevoerd worden en die betrekking hebben op de gasdichtheid van de computerruimte. Vervolgens rekent het computer programma de oppervlakte van alle openingen en behoudtijd van de blusconcentratie uit. Voor computerruimtes, datacenters, cleanrooms, laboratoria en andere hoogwaardige ruimten is luchtdichtheid met onderdruk en overdruk situaties van groot belang. Optimaliseer de gasdichtheid van uw computerruimte voordat er een fantest uitgevoerd wordt. Dicht gaten in wanden, vloeren en plafonds. Indien mogelijk verwijder in de computerruimte aanwezige verlaagde systeemplafonds. Hoe hoger de computerruimte des te langer is de standtijd van het blusgas in uw computerruimte. Is er geruime tijd een blussysteem in de computerruimte aanwezig dan luidt het advies om na te gaan of de computerruimte nog voldoende blusgas- en luchtdicht is. De praktijk wijst namelijk uit dat in computerruimten frequent gaten voor bekabelingen in wanden, plafonds en muren worden gemaakt en niet altijd afgedicht worden. Leg ook aandacht op de wijze van koeling in uw computerruimte. Dit is belangrijk voor het kopen van het meest geschikte ICT blussysteem. Dit mede omdat de blusgas nozzles en rookmelders eventueel aangevuld met aspiratie rookdetectie op de juiste strategische plaatsen in de computerruimte gemonteerd worden.